Velkommen med søknad til vitenskapelig råd for forskningsposten (FP). Søknadsskjema er delt i to, avhengig av hvor mange vedlegg som følger søknaden. Etter at "Submit" er aktivert på første siden, kommer en til side to. På side to er det mulig å legge til flere vedlegg.

Hvis du/dere har spørsmål ifm søknaden vennligst ta kontakt med seksjonsleder Berit Gravrok v/FP. E-post: berit.gravrok@unn.no eller telefon 776 26908 ev 776 26909.

Brukerbetaling ifm gjennomføring av forskningsprosjekter ved FP innføres ila høsten 2019. Vennligst kontakt Berit Gravrok for mer informasjon.

Alle vedlegg som sendes inn må være godt merket med filnavn. Aktuell protokoll og samtykke/forespørsel skal i tillegg være versjonsdatert. Ved resøknad med endringer i protokoll, samtykke eller annet dokument skal endringene fremkomme tydelig (bruk gjerne gul markering eller sporendring).

Søk annen bistand fra Klinisk forskningsavdeling:

For å søke om hjelp, klikk på denne linken for å fylle ut et elektronisk skjema.

Klinisk forskningsavdeling kan bistå ditt prosjekt med:

 • Drøfting av forskningsidé
 • Design av studie
 • Tilbakemelding på forskningsprotokoll
 • Statistisk analyse
 • Veiledning i kvantitativ og kvalitativ metode
 • Veiledning innefor forskningsrutiner/GCP prosedyrer
 • Skanning av optisk lesbare spøreskjema
 • Utarbeidelse av studiedatabase
 • Randomisering
 • Monitorering
 • Utarbeidelse av e-CRF (REDCap)
 • Annet
Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.