Alle forsknings- og kvalitetsprosjekter som gjennomføres på UNN skal meldes.

Meldeskjemaet består av flere deler som sendes inn hver for seg. Det tar til sammen 10-30 minutter å fylle ut. Under utfylling av meldeskjema del 2 kan arbeidet lagres underveis for å jobbe videre med senere. NB: Del 2 må påbegynnes for å kunne fortsette arbeidet senere.

Meldeskjema blir tatt til behandling hos PVO først når det siste skjemaet med dato og signatur er sendt inn.

Følgende opplysninger og vedlegg bør være tilgjengelig for å fullføre registrering:

  • Forskningsprotokoll eller prosjektbeskrivelse
  • Godkjenninger (REK, konsesjon m.m.)
  • Prosjektmedarbeidere/samarbeidspartnere (navn, e-postadresse, telefonnummer og UNN-brukernavn).

Systemet administreres av Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN (KVALUT).

Kontaktadresse: personvernombudet@unn.no


Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.