Alle forsknings- og kvalitetsprosjekter som gjennomføres på UNN skal meldes.

Meldeskjemaet består av flere deler som sendes inn hver for seg. Det tar til sammen 10-30 minutter å fylle ut. Under utfylling av meldeskjema del 2 kan arbeidet lagres underveis for å jobbe videre med senere. NB: Del 2 må påbegynnes for å kunne fortsette arbeidet senere.

Meldeskjema blir tatt til behandling hos PVO først når det siste skjemaet med dato og signatur er sendt inn.

Følgende opplysninger og vedlegg bør være tilgjengelig for å fullføre registrering:

  • Forskningsprotokoll eller prosjektbeskrivelse
  • Godkjenninger (REK, konsesjon m.m.)
  • Prosjektmedarbeidere/samarbeidspartnere (navn, e-postadresse, telefonnummer og UNN-brukernavn).

Systemet administreres av Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN (KVALUT).

Kontaktadresse: personvernombudet@unn.no


Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.