Hva er en brukerrepresentant? En ”brukerrepresentant” er en person som er er engasjert av foretaket på bakgrunn av sine erfaringer som pasient og/eller pårørende. Brukerrepresentanter skal ikke være ansatt på sykehuset.

Når skal det utnevnes brukerrepresentanter? Det skal utnevnes brukerrepresentanter i viktige faser av vesentlige prosjekter, prosesser og utvalg som berører pasienttilbudet.

Hvordan utnevnes brukerrepresentanter? Når du har fylt ut og oversendt dette skjemaet, utnevnes brukerrepresentant formelt av Brukerutvalget.

Les mer om Ungdomsrådet, Brukerutvalget og Prosedyre for brukermedvirkning.

Noe du lurer på? Kontakt sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no.

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.