Søknad om bistand fra Klinisk forskningsavdeling og/eller gjennomføring av forskningsprosjekt ved Forskningsposten.

 

Søknader behandles fortløpende. Du vil bli kontaktet av prosjektkoordinator eller rådgivere ved Klinisk forskningsavdeling når søknaden er behandlet.

 

Søknader vil ikke bli behandlet i Beslutningsforum for gjennomføring på Forskningsposten før REK godkjenning foreligger. 

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.