Ny versjon av søknadsskjema er tatt i bruk, den finnes her:

Søknad om støtte fra Klinisk forskningsavdeling